Dobry prawnik rodzinny – jak go poznać?

Prawo rodzinne kryje w sobie wiele pułapek i niejasności. Poznań czy Warszawa – to, co adwokat rodzinny napisze, wymyśli lub przeanalizuje w kilka minut, dla laika jest plątaniną skomplikowanych, niejednokrotnie wewnętrznie sprzecznych przepisów, praw i regulacji. Przygotowując się do spraw takich jak rozwód, składając wniosek o separację czy alimenty, przygotowujemy się nie tylko na rewolucję […]

Ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Jakie prawa ma osoba ubezwłasnowolniona i w jaki sposób wnioskować o pozbawienie osoby fizycznej zdolności prawnych? Ubezwłasnowolnienie a prawo cywilne.

Prawo pracownika a prawo karne

Jakie akty prawne stoją na straży ochrony i przestrzegania praw pracowników? Jakie konsekwencje prawne grożą pracodawcy, który narusza prawa swoich pracowników? Jak kwestie takiego zachowania regulują postanowienia prawa karnego?

Rozwiązanie umowy a kodeks pracy

W jakich sytuacjach może dojść do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika? W jaki sposób kodeks pracy określa sytuacje, w których może dojść do rozwiązania umowy z winy pracownika? W jakich okolicznościach pracownik jest winien rozwiązania umowy? Jakie prawa i obowiązki ma pracownik względem pracodawcy?